Välkommen på webinar!

Webinar för dig som vill förstår hur ett HR-system hjälper dig att uppnå affärsnytta i din organisation!

På webinaret kommer vi bland annat att dela med oss av konkreta tips om hur du:

» Eliminerar behovet att återskapa data i olika led

» Kortar ned tiden på att korrigera fel

» Effektiviserar och standardiserar processer

» Minskar “samtalsvolymen till HR” genom hjälp till självhjälp

Vi kommer även att hjälpa dig att svara på frågorna; Vart börjar jag? Vilket område gör störst skillnad i ditt dagliga arbete när du inför ett HR-system?

Som deltagare på webinaret kommer du även att vara först med att få ta del av vårt kommande Black Friday erbjudande!

Webinaret äger rum den 26:e november, kl 08:30-09:30.

Anmäl dig nedan

Anmälan Webinar

Frågor eller funderingar?

Vill du veta mer om Planfish, eller kanske boka in ett möte? Tveka inte att höra av er till oss, vi ser fram emot att få hjälpa er!

Telefon: 035-19 76 00

Mail: info@planfish.app