Alla organisationer har processer för hur de hanterar sina medarbetare och frågor som berör personal. Många organisationer börjar med excel- och word-dokument, för att sedan gå över till att använda HR-system för att hantera processerna.

Ett HR-system avser digitala lösningar som;

  • Hjälper din organisation att hantera personalfrågor
  • Effektiviserar era resurser för att hantera personalfrågor och minskar tidsåtgången för rutingöromål.
  • Hjälper organisationer att nå sina verksamhetsmål.

Varför behöver organisationer ett digitalt HR system?

Precis som för många andra områden inom en organisation har HR genomgått dramatiska förändringar de senaste åren. Fokus har idag flyttats från de administrativa rutinärendena till att man arbetare mer strategiskt, förändringen har skett inom de flesta områden i organisationen.

En viktig del när organisationer går från manuella till digitala processer är du får användbar, pålitlig data från ett HR-system.

Ett system automatiserar många rutingöromål och öppnar upp mer tid för värdeskapande strategiskt arbete. Organisationer som har en hög personaltillväxt har finner ofta problem med att hantera sin tillväxt om de inte har ett digitalt system till hjälp.

Vill du ha stöd i hur du väljer rätt typ av verktyg för din organisation? Ladda ned vår guide till köp av HR-system kostnadsfritt.

Samma typer av svårigheter som organisationer får vid tillväxt går även att återfinna när man arbetar för att behålla talanger. Många medarbetare och jobbsökande förväntar sig att verktyg ska finnas tillgängligt på jobbet. Precis som hemma där du använder Netflix eller Google Home. Organisationer som erbjuder sina medarbetare digitala, self-service lösningar leder till att organisationen framstår som en modern, framtidsinriktad arbetsgivare.

Att använda ett system som stöttar organisationen att automatiskt hantera rutinärenden, visar transparens i bolaget och ger medarbetaren kontroll i att de får en positiv inverkan på medarbetarens engagemang och förmågan att attrahera och behålla talanger.

IT- och systemadministratörer har ett större behov att få kvalitativ master data. Att ta beslut på grund av felaktig eller ouppdaterad data kan kosta stora summor och kräva personalintensivt underhåll.

Behöver du fler argument till varför din organisation behöver ett HR-system? HR-experterna Wise Consulting listar ytterligare anledningar till varför HR-system.

HR-systems

Vad är skillnaden mellan HCM och HRM system?

Termerna blandas ofta ihop, men de har olika betydelser.

HRM fokuserar främst på centrala administrativa HR-funktioner såsom att hålla personalregistret och administrativa fördelar. HCM system är ett bredare system, som ofta inkluderar funktioner i ett HRM system men även mer strategisk funktionalitet såsom HR analytics och Performance Management. HCM fokuserar på att maximera värdet och avkastningen för personalen i en organisation. HRM system fokuserar på att skapa och hantera de system och processer som behövs för att förvärva, utbilda och bibehålla organisationens personalstyrka.