Tänk dig att du sitter hemma i köket och hör hur det droppar från vattenkranen. Istället för att mer noggrant granska kranen, så avfärdar du det. Några dagar senare märker du hur det fortsatt droppar lite mer frekvent denna gång, men du tar det fortsatt inte på allvar. Slutligen, en vecka senare har du fått vattenskador i köket och du behöver anlita professionell hjälp för att åtgärda problemet.

Vad var det som hände? Det som började som bara ett litet problem fick tid att bli mycket värre och dyrare, bara för att det avfärdades. Brist i att vidta åtgärder när problem uppstår resulterar sällan i att de försvinner på egen hand.

Ett liknande scenario inträffar även i näringslivet. Företag och företagsledare håller sig till bekanta sätt att arbeta och avfärdar förändringar som skulle förbättra resultatet. Att de avvaktar med att digitalisera processer och fortsätter att förespråka manuella processer är ett utmärkt exempel på detta! 

Dags att digitalisera nu.

Att inte göra någonting när varningslampor tänds, dvs, lågt engagemang, hög personalomsättning, kan leda till enorma kostnader för företaget.

En HR-funktion som spenderar för mycket tid på administrativa uppgifter kan inte fokusera på människorna i bolaget och det strategiska arbetet som kommer driva företaget framåt. För företaget är inte detta bara kostsamt och tidsineffektivt, de går även miste om en betydande förändring.

Går du i tankar att se över ditt HR-arbete? Nu är det perfekta tillfället att börja, passa på att testa Planfish kostnadsfritt i 30 dagar. 

I vår guide Dags att Digitalisera HR går vi igenom kostnaden och konsekvenser av att inte göra någontig. I guiden ger vi dig även några tips som hjälper dig genom den digitala transformationen.

Ladda ned guiden för att ta reda på kostnaden och konsekvenser av att inte göra någonting, helt kostnadsfritt, genom att fylla i formuläret nedan:

Källa: LinkedIn

Dags att digitalisera HR

Konsekvensen av att inte göra något

Ladda ned guiden genom att fylla i formuläret: