Många chefer associerar medarbetarsamtal med besvärliga samtal där de behöver utvärdera deras anställda, eller smyga runt ämnet om hur medarbetare ligger till i att nå deras mål.

Men utvecklingssamtal behöver inte vara något obekvämt, snarare tvärtom. De kan vara ett ovärderligt verktyg för att stärka förtroendet mellan chefer och deras team, samtidigt som utvecklingssamtal ökar känslan av nöjdhet och leder till bättre prestationer.

Hur genomförs ett medarbetarsamtal på bästa sätt?

Vem som helst skulle ha svårigheter att ta fram en konstruktiv strategi för ett medarbetarsamtal bara på studs. Det underlättar enormt, både för chef och för organisationen, om en välstrukturerad strategi följs. Det hjälper samtliga chefer i organisationen att föra produktiva och relevanta medarbetarsamtal.

I vår guide Performance review: Grunden för bra arbetsförhållanden listar vi åtta steg om hur du som chef genomför ett konstruktivt och strukturerat samtal med dina anställda.

Men hur ska du tänka om du sitter på andra sidan av bordet? Inhouse delar med sig om hur du som medarbetare lyckas med utvecklingssamtalet.

Läs artikeln här: Tips för dig som medarbetare.

Medarbetarsamtal är en viktig faktor för att öka engagemanget på ett bolag. För att medarbetare ska vara engagerade behöver de kunna identifiera sig med bolagets vision och syfte. Engagemang på arbetsplatsen skapar en positiv spiral. Medarbetare som är engagerade är mer framgångsrika, och framgång bidrar till att medarbetare engagerar sig än mer för sitt jobb.

Vill du förstå riskerna av att inte skapa en engagerad arbetsplats? Läs vår artikel om Kostnaden och konsekvenserna av att inte göra någonting.

Guide Medarbetarsamtal

Guide medarbetarsamtal

Ladda ned guiden genom att fylla i formuläret: