Employee Engagement är avgörande för medarbetares prestation. När vi tittar på det är det en självklarhet att alla chefer och ledare för en organisation vill ha engagerade medarbetare.

Vad är medarbetarmotivation?

Motivation är ett viktigt verktyg för att hantera och utveckla din personal. Det hjälper även att öka era medarbetares resultat, genom att tillge lämpliga incitament.

Vill du ha mer information om hur du motiverar dina medarbetare? In på inlägget Motivation leder till bättre arbetsprestation.

Varför är det viktigt?

Enligt Peakon Employee Expectations Report 2020 uppgav 59% av de tillfrågade att de inte känner sig motiverade i sitt arbete. För en organisation innebär detta framför allt stora kostnader. Enligt undersökning från Gallup kostar en icke-engagerad medarbetare, i snitt, 34% av vad medarbetaren tjänar.

Varför är vi omotiverade?

De främsta orsakerna till varför våra medarbetare är omotiverade på sin arbetsplats är då det uppstått ett gap mellan vad de anställda förväntar sig och vad arbetsgivaren erbjuder.

Undersökning från 2020 visar att möjligheten till utveckling på arbetsplatsen har störst inverkan på medarbetarengagemanget. Både karriärutveckling och kompetensutveckling. Även känsla av tillhörighet får utmärkande resultat i frågan om att bli motiverad.

Behöver du stöd i hur du förbättrar medarbetarengagemanget på din arbetsplats?

Ta del av vår kostnadsfria guide ”Employee Engagement: Hur du engagerar dina medarbetare”. Fyll i dina kontaktuppgifter i formuläret nedan!

Employee Engagement

Guide Employee Engagement

Ladda ned guiden genom att fylla i formuläret: