Att se till att medarbetare som väljer att sluta, eller som blir uppsagda, får ett bra slut på sin anställning är minst lika viktigt som att se till att de välkomnas på ett bra sätt till bolaget. Anledningen är att tidigare medarbetare kan komma att korsa företagets väg igen i framtiden; kanske som kund, eller kanske som återvändande anställd. Men det viktigaste är kanske ur ett Employer Branding-perspektiv; den tidigare anställda kan fortfarande prata om och rekommendera, eller inte rekommendera, sin tidigare arbetsgivare för andra. Därför är det viktigt att medarbetarens sista tid på företaget sköts på ett bra och strukturerat sätt, så att känslan efter den sista arbetsdagen är positiv; oavsett anledning till den avslutade anställningen 

Nyckeln till en bra offboarding är planering och struktur. Skapa en tydlig process med en checklista att använda under varje offboarding för att garantera att inga moment missas.  

Här kan du ta del av vår guide kring hur man genomför en onboarding online!

Men hur går man tillväga för att skapa en bra offboarding-process? Här nedan listar vi några tips som kan vara bra att ha med sig! 

1. Gå igenom offboarding-processen.

Informera medarbetaren om hur dennes sista tid på företaget kommer se ut och när den sista anställningsdagenHär är det också viktigt att gå igenom projekt och arbetsuppgifter som medarbetaren är involverad i så att inget glöms bort. Tänk också här på att avsluta eventuella licenser och mobilabonnemang. Något som är viktigt är att se till är att den anställda får vara delaktig ända fram tills den sista dagen. Bara för att han eller hon ska sluta så innebär det inte att dennes kunskap och idéer inte ska användas. Att inte längre få vara delaktig kan dessutom göra att en negativ inställning till bolaget växer fram, trots att övrig anställningstid har varit positiv. 

 

2. Kommunicera till övriga kollegor. 

Kom överens med medarbetaren hur och när de övriga kollegorna ska få information om den avslutade anställningen. Se gärna till att vara ute i god tid med detta, då det lätt kan skapa ryktesspridning  

 

3. Överlämning av information och kompetens. 

Planera in en tid för överlämning mellan personen som ska sluta och dennes efterträdare. Se här till att tanka över all information och kunskap som den anställde har; inte minst sådan kunskap som kanske inte direkt går att hitta i mallar och dokument.  

 

4. Exitsamtal. 

Boka in tid för att samtal där du tillsammans med den anställda pratar om dennes upplevelse av sin anställning och om företaget. Det är ett ypperligt tillfälle att få in dennes åsikter och synpunkter, så va öppen för all form av feedback. 

 

5. Avtackning.

Se till att planera in en avtackning för den anställde. Gör det gärna i samråd med den anställde; alla tycker inte om att stå i centrum, så planera in något som passar medarbetarens behov. Kom ihåg att planera avtackning både för medarbetare som sagt upp sig och som blivit uppsagda.