Planfish

Lär känna produkten!

BOKA DEMO

Välkommen till framtidens personalportal

Personaldata & Personalregister

Planfish gör det enkelt att samla all personaldata på ett och samma ställe. Varje medarbetare får en egen profil där information finns om anställningen, dokument, mål, kompetenser, och mycket mer. Genom att samla all denna information på medarbetarens egen profil kan ni spara in viktig tid och försäkra er om att viktig information inte kommer bort. Här finns även ett personalregister där medarbetaren kan hitta kontaktuppgifter till alla sina kollegor.

Onboarding och offboarding

Planfish effektiviserar flera steg i onboarding och offboarding av medarbetare genom att samla alla steg i processen på samma ställe. Redan under rekryteringsprocessen kan ni med Planfish förbereda för intervjuer och lägga in CV:n och personliga brev. Samla allt på samma plats så kan ni undvika att ansökningar kommer bort.

En nyanställning kräver mer än en signatur på ett papper; i många fall behövs en dator, nycklar, mobiltelefon, passerkort och parkeringsbricka. Med Planfish kan ni effektivisera denna process. Här kan ni säkerställa att alla nödvändiga resurser står redo när den nyanställda kommer till kontoret på sin första dag, men också att viktiga moment som utbildningar, workshops, avstämningsmöten och liknande bokas in. Genom att minska antalet mellanhänder och långa mailtrådar som enkelt gör att detaljer missas kan värdefull tid läggas på andra viktiga arbetsuppgifter.

Planfish gör det enklare att ge den nyanställde en grundlig introduktion till företaget. Varje anställd får en egen profil där information om lön, semesterdagar, kontaktuppgifter och anställningen i helhet finns tillgänglig.

Frånvaro

Ansökan av semester, ledighet, VAB och sjukfrånvaro görs enkelt via den anställdes privata inloggning. Planering av semester blir mer effektiv då de anställdas ansökningar landar direkt i det gemensamma planeringsschemat. Processen blir inte heller lika tidskrävande eller utmanande, utan görs enkelt och smidigt via Planfish. Chefen får en notis om att en frånvaroansökan har kommit in och kan enkelt godkänna den direkt i systemet.

Medarbetarsamtal

Med Planfish kan både chef och anställd förbereda inför kommande medarbetarsamtal. Båda parter rankar ett antal frågor eller påståenden som chefen i förväg lagt in i systemet. Planfish kommer sedan visa på vilka punkter det finns en större skillnad mellan vad chef och anställd har svarat, och det blir då tydligt var fokus kan läggas under medarbetarsamtalet. Dessa frågor kan sedan användas som en utgångspunkt när det blir dags att sätta nya mål för medarbetaren.

Inventariehantering

Att hålla koll på alla de datorer, nycklar och systemaccesser som finns på bolaget blir mycket enklare med Planfish. Börja med att registrera alla era inventarier i Planfish och definiera sedan vem som har blivit tilldelad vilken inventarie, samt vem som är ansvarig för att varje inventarie delas ut och lämnas tillbaka. Denna process gör att mycket tid kan sparas in på att leta upp viktig information eller att hålla reda på datorer och nycklar. Dessutom är inventariehantering en viktig del i onboardingprocessen, där du med hjälp av Planfish kan se till att den anställde har, t.ex, en dator och ett skrivbord redo på den första arbetsdagen.

Träningsdagbok

Vi förstår att en stressig vardag kan göra att motion ibland läggs åt sidan. Därför har vi utvecklat en funktion i Planfish som tillåter användarna att rapportera in när och vad de har tränat i en gemensam träningskalender. Det går att lägga in sin träning så att de andra på kontoret kan se hur det går, eller fylla i att de andra inte ska se och istället tävla mot sig själv. Genom funktionen är det också möjligt att skapa tävlingar på kontoret, exempelvis vem som kan gå flest steg under en månad. Vår vision med detta är att uppmuntra till fysisk aktivitet och att erbjuda ett verktyg där ni tillsammans kan nå nya mål.

GDPR

För att era anställda ska känna sig trygga och säkra med er som arbetsgivare hanterar Planfish personuppgifter i enlighet med GDPR. Du som anställd kan enkelt se vilka data som finns lagrad om dig och vid avslutad anställning raderas relevant data. Här kan du läsa mer om hur Planfish behandlar dina personuppgifter.

Vill du veta mer?

Inga frågor är för stora eller för små! Tveka inte att höra av dig till oss, vi ser fram emot att få hjälpa till!

KONTAKT