Du har ingen andra chans att göra ett första intryck. Därför är en välplanerad Onboarding viktigt när du välkomnar nya medarbetare till arbetsplatsen!

Första dagen på ett nytt jobb är alltid en spännande företeelse. Men, om första dagen behöver ske på distans finns det en övervägande risk i att känslan fördunklas av desorientering då den nyanställde får genomföra sin första dag utan att träffa någon av sina nya kollegor.

En av de vanligaste fallgroparna när man välkomnar en ny medarbetare till arbetsplatsen är att man misslyckas med att skapa en känsla av tillhörighet. Nya rekryter vill veta att de har gjort rätt val när de valde arbetsplats, och måste känna ett samband till bolagets vision och syfte. Inte minst måste de känna sig accepterad av sina kollegor.

Vad kan du då göra för att undvika att känslan fördunklas? Imponerea på dina nya medarbetare genom att ge dem en tydlig, strukturerad och välorganiserad process för deras första tolv månader på företaget. Med andra ord, ge dem en bra Onboarding på distans.

Varför behövs en bra Onboarding?
» Nya medarbetare känner sig bekväma och uppskattade redan från första dagen.
» Både handledare och medarbetaren får tydliga direktiv i vad som förväntas av dem.
» Nya medarbetare kommer att snabbare komma igång och leverera förväntat resultat.

Vill du ha tips om hur du skapar en bra arbetsmiljö på distans? Läs vår guide om Konsten att jobba hemifrån.

Ta del av vår checklista för hur du garanterar en bra Onboarding på distans. Ladda ned vår checklista, kostnadsfritt, genom att fylla i formuläret nedan:

Källa: Gallup

Onboarding på distans

Onboarding: checklista

Ladda ned checklistan genom att fylla i formuläret: