En av de största lärdomarna som vi på Planfish sett efter 2020, är att framtiden är så oviss att det är omöjligt att kunna förlita sig till tidigare strategier och planer för att skapa mål för morgondagen. Det var nästintill omöjligt att se tillbaka på föregående år som ett facit för att fatta beslut under 2020. För att kunna planera för ytterligare ett ovisst år är det viktigt att våra strategier är anpassningsbara.

Om organisationer ska kunna fatta beslut baserat på realtidsdata är det viktigt att investera i HR. Genom att HR får förståelse för sina medarbetare, desto lättare har de att ta fram åtgärder för att se till att medarbetarna är nöjda och motiverade till att göra ett bra jobb! Genom att implementera rätt systemstöd kan ni få signaler i god tid och göra analyser om framtiden. På så vis kan ni snabbt anpassa verksamheten efter rådande situation.

Varför är det viktigt för din organisation att investera i HR 2021?

Det finns många anledningar till varför du bör införa ett HR-verktyg till din arbetsplats. Nedan har vi samlat några av de mest fördelaktiga anledningarna.

1. Det är enkelt att använda

Även om det kan ta lite tid att implementera nya system och anställda behöver utbildas för att börja använda de nya verktygen, så har de flesta system som finns idag utvecklats så pass att de är lika intuitiva som verktygen du använder hemma.

Använder du ett system för att genomföra tillsynes enkla uppgifter såsom semesterplanering, rekrytering, onboarding, utvärdering, kommer både anställda och HR njuta av enkelheten som garanteras när de använder ett system. HR-verktyg sparar tid, ansträngning och i slutändan ökar det även produktiviteten.

2. Det möjliggör för HR att fokusera på anställda

Det viktigaste för HR är att fokusera på åtgärder som förbättrar arbetssituationen för de anställda. För att möjliggöra detta är det viktigt att de administrativa processerna frigörs. Rätt typ av HR-verktyg gör just det, det frigör tid för HR att kunna fokusera på människor. Verktyget hjälper dig att hantera de administrativa arbetsuppgifterna och spara data för att använda i framtida strategiskt arbete.

Personalen är den viktigaste resursen hos alla företag. Det är därför viktigt att införa en strategi för att bibehålla deras lycka.

3. Det hjälper dig att utveckla Best Practices

Om din organisation väljer bort ett digitalt HR-verktyg kommer det att hålla organisationen tillbaka när de gäller framtida utveckling. Det är viktigt att hålla sig ajour med utvecklingen på marknaden, annars löper ni stor risk i att bli omsprungna av era rivaler.
Genom ett HR-system kan ni utveckla Best Practices i hur ni minskar frånvaron, ökar produktiviteten och förbättrar retention rate bland era anställda.

4. Det är billigare

Om du kan lyfta de arbetsuppgifter som går att automatisera från ditt HR-team betyder det att du kan fokusera era resurser till andra arbetsuppgifter. Istället för att lägga resurser på en timlön som går att automatisera bort kan du istället använda den resursen till andra viktigare uppgifter.

Förutom att ett verktyg kan hjälpa dig att spara in timmar per anställd, med tanke på den administrativa tiden som du sparar in med ett system, så hjälper ett system din organisation att även undvika kostnader.

Vill du veta mer om hur ett system hjälper din organisation att undvika kostnader? Ta del av vår guide: Dags att digitalisera HR – Kostnaden och konsekvensen av att inte göra någonting.

5. Det ökar transparensen till dina anställda

Du kan hålla dina anställda uppdaterade med deras sjukdagar, semesterrättigheter och utvärderingar. Den ökade transparensen leder till att dina anställda känner sig inkluderade och inger en säkerhet då de själva kan kontrollera sina uppgifter. Att undanhålla information från dina anställda skapar bara frustration och förvirring.

Investera i HR

Vad kan vi förvänta oss 2021?

Teknik är ett område som verkligen har utvecklats under 2020. Detta år har tekniken blivit allt mer tillgänglig och öppen. Under 2021 kan vi komma att förvänta oss att tekniken kommer att bli mer personlig och anpassningsbar för företag.

Idag är digitala HR-verktyg en västenlig del av ledande företags strategi. Många företag anpassar sina verktyg för att göra verklig skillnad i hur de tar hand om sina medarbetare. Att utveckla din organisation så att de fortsätter att följa utvecklingen – samt öka produktivitet, engagemang, välbefinnande och kvarhållande leder till den enkla slutsatsen.

Det är dags att investera i HR för framtiden.